Als facilitair dienstverlener doet HECTAS regelmatig mee aan aanbestedingen. Het aantal ‘gunningen’ dat HECTAS het vorig jaar op basis van deze aanbestedingen kreeg, bleef achter bij de verwachtingen. Na bestudering van de teksten van deze aanbestedingen, was er een behoefte aan een schrijftraining, specifiek gericht op het schrijven van meer wervende en doelgerichte teksten voor aanbestedingen. HECTAS wil hiermee meer “go” krijgen en minder “no go”.

In november heb ik deze training gegeven. Navraag leert dat het aantal “gunningen” sindsdien aanmerkelijk is verhoogd. De medewerkers schrijven nu meer to-the-point en vooral ook: origineler en wervender. Daarom is afgesproken dit voorjaar een follow-up training te doen.