De mail van de directeur…

Lezen we alle mail die we dagelijks ontvangen? Nee. Meestal is de mail slecht geschreven, langdradig of niet voor ons van belang. En als de directeur ons een mail stuurt… .