Mijn boek: Inzicht

Mijn boek “Inzicht” verscheen in 2006. Het betreft een bundeling interviews die ik voor Business heb geschreven en met diverse bekende ondernemers en bestuurders heb gehad. Daarbij waren terugkerende items: talent, drijfveren en levenservaring.  Inzicht is een bont gekleurd palet geworden aan persoonlijke ambities, motivaties, maatschappelijke ideeën en stellige overtuigingen.

Een must voor een ieder die het leven serieus neemt, maar positief beleeft. Wilt u het boek hebben? Mail naar info@martrienstra.nl

De geïnterviewden