Training Explicateurs LHC

Een explicateur? Is dat niet iemand die in een bioscoop voor een film enkele bijzonderheden over de film aan de bezoekers vertelt? Klopt. Bij het Utrechtse Louis Hartlooper Complex werken er ruim 20. Al deze explicateurs krijgen in mei  een training van mij.  Worden hun explicaties vanaf volgende maand dan nog beter? Ik zou zeggen: neem de proef op de som, bezoek in juni een film in het LHC!

De explicateurs die elke dag de films in het LHC voorzien van tekst en uitleg, doen dit vrijwillig. Wat hen bindt is hun kennis van- en de liefde voor films. En ze vinden het leuk om hierover te vertellen. Aan wat ze vertellen stelt het LHC wel voorwaarden. Het moet objectief zijn, helder, informatief en  kort, want uiteindelijk komen de bezoekers voor de film. Maar dat deze verhelderende praatjes door bezoekers worden gewaardeerd, ervaren  de meeste explicateurs elke dag opnieuw.

Een vergelijkbare training heb ik bij het LHC ruim tien jaar geleden ook al eens gegeven, destijds vanzelfsprekend voor een totaal andere groep. Ik verheug  mij er enorm op en vind het belangrijk om op deze manier een kleine, culturele bijdrage aan mijn stad te leveren.