Conxillium is de overkoepelende naam voor vijf bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in hoogwaardige software voor de lokale overheid. Een van die vijf bedrijven is JCC Software. Voor hen verzorgde ik begin vorig jaar een training in het schrijven van commerciele teksten. Teksten over klantvoordeel in plaats van producteigenschappen. Teksten voor de lezer in plaats van voor de schrijver. Teksten die overtuigen in plaats van informeren. Medio vorig jaar gaf Conxillium aan interesse te hebben in een vergelijkbare schrijftraining voor de totale softwaregroep. In februari heb ik daarom in twee sessies diverse salesmanagers de fijne kneepjes geleerd van het schrijven van een doelgerichte- en lezersgerichte tekst. In mei volgt groep 3. Later dit jaar organiseer ik tevens een terugkomdag voor alle medewerkers die deze training dan hebben gehad.