Telefoneren inbound

Als je de telefoon opneemt, ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten, dus ook het visitekaartje van je organisatie. Jouw manier van communiceren is bepalend voor het beeld dat de ander krijgt van jouw bedrijf.

Daarom is het belangrijk dat je dit klantvriendelijk, maar ook to-the-point en professioneel doet.

In deze training verbeter je je luistervaardigheden en je gesprekstechnieken. Je begrijpt de wensen en vragen van de beller beter en weet hoe je hier op de meest behulpzame, prettige en enthousiaste manier mee om kan gaan.

Programma onderdelen, o.a.:

  • 3 klanttypes
  • wat doet je stem? (tempo, intonatie en volume)?
  • luisteren, samenvatten en doorvragen
  • wanneer open vragen, wanneer gesloten vragen?
  • afhandelen van klachten
  • omgaan met negativiteit aan de telefoon
  • herkennen van koopsignalen