Begin dit jaar heb ik Mart’s schrijftraining creatief en zakelijk schrijven gevolgd. Ik heb hier bijzonder veel aan gehad. Als toegevoegd gerechtsdeurwaarder raak je in de loop der jaren besmet met ambtelijke taal en vakjargon. Mart heeft een passie voor taal en zorgt voor bewustwording in je manier van schrijven.