kantoorVlak voor de zomervakantie ben ik in Alkmaar begonnen met een schrijftraining voor de Alkmaarse corporatie Woonwaard. Het gaat hier om een schrijftraining voor in totaal 7 groepen (ruim 75 medewerkers) die doorloopt tot eind oktober van dit jaar.

Woonwaard staat voor betaalbaar en prettig wonen. Daarbij is een goede samenwerking met bewoners onontbeerlijk. Om die reden acteren medewerkers van Woonwaard zoveel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid. Communicatie is in dit contact de sleutel tot succes. Mondeling, maar ook schriftelijk. Woonwaard stelt als uitgangspunt dat elke medewerker haar/zijn eigen teksten (mails en brieven) schrijft. Hoewel het KlantContactCenter (KCC) hierin een primaire rol vervult, wordt wel degelijk van iedere medewerker een behoorlijk (B1) schrijfniveau verwacht, zodat er vanuit diverse afdelingen snel en adequaat gereageerd kan worden op vragen, opmerkingen en klachten van bewoners.

Deze schrijftraining ondersteunt medewerkers hierin. We zoomen in op bestaande teksten door ze eerst goed te lezen, te begrijpen en vervolgens snel en empathisch te reageren met een positieve formulering.